Rotterdam-EHBO

EHBO Opleiding

EHBO opleiding Rotterdam

EHBO Opleiding

Tijdens de opleidingscursus leert u wat u moet doen om uw medemens te kunnen helpen. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.

EHBO basisdiploma

Bij de opleiding voor het basisdiploma wordt door Rotterdam EHBO gelijktijdig de stof behandeld voor Eerste Hulp aan Kinderen.

Er worden in totaal 14 lessen gegeven en de cursus wordt afgesloten met een examenavond. De cursus wordt iedere week gegeven en ons advies is om 75% van de lessen aanwezig te zijn. Deze cursus start twee keer per jaar, namelijk in oktober en januari bij voldoende deelname.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornissen in de circulatie
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen

Daar waar nodig zal dit toegespitst worden op de kinderen en/of drenkelingen.

Geldigheid
Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en kan worden verlengd door het volgen van de herhalingslessen of 1 keer per 2 jaar een competentietoets (examen) af te leggen.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 16 jaar oud zijn en fysiek in staat zijn de reanimatie en alle andere eerstehulp handelingen zelfstandig te kunnen verrichten. Het examen wordt door examinatoren van Het Oranje Kruis afgenomen. Het omvat twee stations, een waar je onder andere de reanimatie moet laten zien en een waar je moet laten zien dat je in staat bent om een gewond slachtoffer op de juiste wijze te behandelen en/of verbinden. Tot het examen kunnen worden toegelaten in Nederland woonachtige personen die op de dag van het examen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Personen jonger dan 16 jaar worden toegelaten uitsluitend na een schriftelijk verzoek hiertoe door een ouder/verzorger en na schriftelijke verklaring van de ouder/verzorger.

EHBO Herhaling

Om het EHBO diploma geldig te houden moet je aan kunnen tonen dat je competent bent. De vraag is alleen: “Hoe toon je dit aan?” Antwoord, volg het opleidingsplan.

Opleidingsplan
Een EHBO-er die zijn diploma wilt verlengen zal ieder jaar vijf lesavonden of twee lesdagen moeten volgen bij een van de afdelingen. Het programma wordt door het Hoofdbestuur samengesteld en staat vermeld in onze jaarlijkse nieuwsbrief en op onze website. Iedere afdeling bestuur wordt gehouden aan de volgorde van de vijf onderwerpen, dit vanwege het feit dat de leden de mogelijkheid hebben om gemiste lessen in te halen op een andere afdeling.

Alle leden ontvangen voor aanvang van de herhalingslessen hun ledenkaart, die na het volgen van een onderwerp wordt afgetekend door het afdeling bestuur. Aan het einde van de herhalingslessen moet de kaart ingeleverd worden bij uw afdeling bestuur, die zorgdraagt dat de kaarten worden ingeleverd bij het Algemeen Bestuur.

Inhalen van gemiste les(sen)
Voor leden van Rotterdam-EHBO is het mogelijk om de lessen ook op een andere afdelingen te volgen. We noemen dit inhalen van een gemiste les(sen). Dus mocht een avond op uw eigen afdeling niet uitkomen, dan kunt u de gemiste les volgen op een andere afdeling waar deze les gegeven wordt.

Mocht u de herhalingslessen EHBO bij ons willen volgen dan moet u lid zijn of worden van onze vereniging.

Competentietoets EHBO

De competentietoets is een examen om te kijken of je nog competent bent.
Dit examen wordt door een bevoegd instructeur/instructrice en een bevoegd lotus afgenomen.

Dit examen duurt 30 minuten.

 

Kosten

EHBO Opleiding, incl. AED-training, cursusboek en examen: 15 x 2.5 uur: 220,-
Competentietoets 1 x 0,5 uur: € 100,-

Scroll naar boven