Rotterdam EHBO Logo Rotterdam EHBO Text

Nieuws uit 2015


22 november 2015 -- Nieuwe EHBO Opleiding start op 14 januari 2016 (Secretaris)

Op donderdag 14 januari 2016 starten we weer met een nieuwe EHBO-Opleiding.

Deze opleiding zal worden gegeven op onze hoofdlocatie, Willem Smalthof 97, 3011 MN Rotterdam. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen in de buurt aanwezig. De lessen zijn van 20:00 uur t/m 22:00 uur. De eerste les zal zijn op 14 januari 2016.

De inhoud van de lessen en de lesdagen op een rijtje:
14 januari 2016 : Kennismaken, introductie, 5 punten
21 januari 2016 : Stoornissen in het bewustzijn
28 januari 2016 : Stoornissen in het ademhaling
04 februari 2016 : Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
11 februari 2016 : Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
18 februari 2016 : Actieve bloeding
25 februari 2016 : Shock
03 maart 2016 : Wonden, letsels van oog, neus, oor, tand, steken en beten
10 maart 2016 : Elektriciteitsletsels, oververhitting, vergiftigingen
17 maart 2016 : Kneuzingen en verstuikingen, botbreuken en ontwrichtingen
24 maart 2016 : Bevriezing, onderkoeling
31 maart 2016 : Examentraining
07 april 2016 : Examentraining
14 april 2016 : Examen

Voor vragen en/of opmerkingen over de nieuwe EHBO-Opleiding kunt u contact opnemen met de Secretaris.


12 oktober 2015 -- Wijziging op gecorrigeerde nieuwsbrief nu ook online (Webmaster)

Kleine correctie, de data van de herhalingslessen voor afdeling-F zijn aangepast, op de gecorrigeerde nieuwsbrief, versie 3 alweer. Ook deze is weer online gezet en te vinden onder het kopje downloads. Ook nu zullen er geen nieuwe nieuwsbrieven per post worden verzonden.

de WebMaster
Dik Keijzer


26 september 2015 -- Gecorrigeerde nieuwsbrief nu online (Webmaster)

Omdat er een foutje in de nieuwsbrief zat en we de afgelopen weken een aantal wijzigingen hebben doorgekregen, hebben we een vernieuwde nieuwsbrief op de website gezet. Deze is onder het kopje downloads te downloaden. Er zullen geen nieuwe nieuwsbrieven per post worden verzonden.

de WebMaster
Dik Keijzer


2 september 2015 -- Correctie nieuwsbrief (Penningmeester)

In de nieuwsbrief van augustus 2015 is een klein foutje geslopen. De bij afdeling-Z genoemde cursusavond moet zijn Dinsdag.

de Penningmeester


8 augustus 2015 -- Agenda 2015-2016 (Webmaster)

Op de voorpagina is de agenda nu ook gevuld met alle lessen die vanaf september 2015 weer gaan beginnen. Ook staan de geplande kantooravonden er weer in vermeld. Mocht er iets niet kloppen, dan hoor ik dat graag via de email. Bij het afdelingsoverzicht mis ik nog een paar kleine dingetjes, die zullen in de loop van deze maand gevuld gaan worden.

Tot slot een tip: Als je de informatie van een afdeling wilt printen, doe dan als volgt: Kies afdelingen, kies dan de letter van de afdeling. Print deze pagina.
de WebMaster
Dik Keijzer


5 augustus 2015

Overlijdensbericht: de heer Aad Danse

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen.

Willem Danse
- Aad -

De heer Danse was meer dan 35 jaar lid van Rotterdam-EHBO, waarvan 6 jaar instructeur van de afdeling G
en lid van het dagelijks bestuur in de functie van secretaris Rotterdam-EHBO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Doorn 06 - 41 961 369


5 augustus 2015 -- Nieuwsbrief en Lesrooster 2015-2016 (Webmaster)

De nieuwsbrief van augustus 2015 en het lesrooster van cursusjaar 2015-2016 staat sinds vandaag weer, ter downloads, op de website. Binnenkort zal ook de agenda op de voorpagina van de website weer gevuld worden met de data van alle lessen en de geplande kantooravonden.

de WebMaster
Dik Keijzer


21 juli 2015

Overlijdensbericht: Mevrouw Coby van der Will - Baartmans

Vandaag, 21 juli 2015 ontvingen wij het bericht dat geheel onverwacht is overleden

Coby van der Will - Baartmans
in de leeftijd van 74 jaar.

Mevrouw van der Will, secretaris van de afdeling G, was 42 jaar actief lid bij Rotterdam-EHBO.

Voor meer informatie kunt u bellen met Chris van Doorn 06 - 41 961 369


6 maart 2015 -- Aankondiging Algemene Leden Vergadering 2015 (Webmaster)

Het algemeen bestuur van Rotterdam-EHBO nodigt hiermee al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering zal worden gehouden op 1 april 2015 om 20:00 uur in het verenigingsgebouw aan de Willem Smalthof 97 te Rotterdam. De agenda van deze vergadering is te vinden onder Downloads.


28 januari 2015 -- Vergoeding EHBO door zorgverzekeraar (Voorzitter)

Op de website van ZorgWijzer is een overzicht beschikbaar met alle vergoedingen die mogelijk zijn voor een EHBO- en/of reanimatie-cursus vanuit de zorgverzekering. Dit geldt zowel voor de bassicursus als ook voor de herhalingen. Het overzicht is te vinden op: www.zorgwijzer.nl.
Dit overzicht zal ieder jaar worden bijgewerkt, zodat de vergoedingen, premies en voorwaarden altijd actueel blijven.


12 januari 2015 -- Nieuws van het algemeen bestuur.

Met ingang van 1 januari 2015 vinden er, in bestuurlijke zin enkele wijzigingen plaats.

Afdeling B
Ronald van der Meer heeft te kennen gegeven zijn voorzitterschap van afdeling B te willen beëindigen. De penningmeester van het Algemeen Bestuur, Chris van Doorn, neemt in aanvang, voorlopig de honneurs waar als voorzitter van afdeling B. Er zal binnen de afdeling overleg plaatsvinden naar een nieuwe voorzitter.

Cor Heijkoop
Dhr. Cor Heijkoop, lid van het Algemeen Bestuur in de functie van Algemeen adjunct, heeft eerder in 2014 te kennen gegeven dat hij, wat betreft zijn diverse activiteiten, het gaarne wat rustiger aan wil gaan doen. Gezien zijn lidmaatschap van meer dan 54 jaar, heeft het Algemeen bestuur daar alle begrip voor.
Cor Heijkoop blijft verbonden aan het Algemeen Bestuur van Rotterdam-EHBO als adviseur en behartigt de belangen van de afdeling Jeugd EHBO. Voor zijn taak als instructeur bij afdeling H -Afdeling Hulpverlening- is het Algemeen Bestuur in overleg met een kandidaat.

Hulpverlening
Als Hoofd van de Hulpverlening, is Gerad Ardon bereid gevonden deze taak te gaan vervullen en zal als zodanig deel uit gaan maken van het Algemeen Bestuur. Vermelden waard is dat de taak van mevrouw Ali Oudenaarden, als coördinator Hulpverlening, ongewijzigd blijft.

Secretaris
Dhr. W. Danse, secretaris Algemeen Bestuur, heeft om gezondheid redenen te kennen gegeven zijn werkzaamheden te stoppen. Ook via deze weg danken wij dhr. W. Danse voor zijn inzet en wensen hem alle sterkte toe.
De leden van het Algemeen Bestuur nemen zijn taken waar en zoeken naar een vervangende secretaris.


10 januari 2015 -- Hulpverleners gezocht voor de Rotterdam Marathon (Hulpverlening)

Op zondag 12 april 2015 is de 35e editie van de Rotterdam Marathon.

Wil je dit grootste evenement van Rotterdam van dichtbij meemaken, geef je dan nu op als hulpverlener

Wat vragen we van jou:
een hulpvaardige instelling en een geldig EHBO-diploma

Er staat een kleine vergoeding tegenover, maar je bent een grote ervaring rijker.

Interesse?
Voor meer informatie en/of aanmelden, stuur een e-mail naar hulpverlening@rotterdam-ehbo.nl. Even bellen kan ook: 06-22 994 152 (Gerad Ardon) of 06-51 183 038 (Ali Oudenaarden)

Met vriendelijke groet,
Gerad Ardon


Nieuws uit vorige jaren:

Dit jaar | 2017 | 2016spacer

.
Verenigingsgebouw
Rotterdam EHBO
Willem Smalthof 97
3031 NM Rotterdam

Algemeen Bestuur
C.G.F. van Doorn, wnd voorzitter
E. van Tigchelhoven, secretaris
D.J. Hendriks, wnd penningmeester
A.H. Lans, accountant
Correspondentieadres
E. van Tigchelhoven
Wilgenhoek 84
2906 AL Capelle a/d IJssel

E-mail:
info@rotterdam-ehbo.nl
Bankrekeningnummer:
NL57INGB0000101038

Kamer van Koophandel:
40341167

Fiscaal nummer:
3101381

23-1474-159823