Rotterdam EHBO Logo Rotterdam EHBO Text

Nieuws


7 oktober 2018 -- Lesrooster aanpassing afdeling-P (Webmaster)

De lessen van afdeling-P zijn gewijzigd. Zie afdeling-P, het lesrooster, of de agenda.

Onder het kopje Downloads staat ook het aangepaste nieuwe lesrooster, versie 6, weer klaar.

de Webmaster


15 september 2018 -- Lesdatum aanpassing afdeling-E (Webmaster)

De les op donderdagavond de 25e oktober gaat niet door. De nieuwe datum wordt donderdagavond 18 oktober. Dit heeft te maken met de herfstvakantie van het Melanchton College.

Datum is aangepast in de agenda, bij de afdeling en onder afdelingsinformatie.
EN
Onder het kopje Downloads staat ook het nieuwe lesrooster, we zitten al op versie 5, weer klaar met de aangepaste datum.

de Webmaster


25 augustus 2018 -- Facturen en NieuwsBrief 2018 (Webmaster)

Vandaag zijn de facturen en nieuwsbrieven / lesrooster / afdelingsinformatie verstuurd per e-mail. De facturen die per post verstuurd moeten worden, gaan begin volgende week de deur uit. Betaling van de facturen graag voor 15 september 2018.

Vragen over de facturen graag via de Penningmeester

de Webmaster

P.S. Helaas zit er een klein foutje in een lesdatum van afdeling-G. 29 september moet zijn 26 september. Wijziging op de WebSite volgt zo spoedig mogelijk.


25 augustus 2018 -- LesRooster / Afdelingsinformatie (Webmaster)

Het lesrooster, de agenda en de afdelingsinformatie zijn aangevuld met het lesrooster van afdeling-G. De nieuwe informatie is ook toegevoegd aan de te downloaden documenten.

Onder het kopje Downloads is deze informatie te vinden.

de Webmaster


18 augustus 2018 -- Reanimatie / AED curus (Webmaster)

Het kunnen reanimeren en een AED bedienen, daar redt je levens mee.

Sinds kort geeft onze vereniging ook Reanimatie / AED trainingen. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje Opleiding en Herhaling. OF gewoon even HIER klikken voor alle informatie.

de Webmaster


18 augustus 2018 -- LesRooster (Webmaster)

Helaas zat er een klein foutje in het lesrooster van afdeling-L. Dit is nu aangepast. Onder het kopje Downloads staat het nieuwe lesrooster.

de Webmaster


4 augustus 2018 -- WebSite, Nieuwsbrief, LesRooster (Webmaster)

We zijn weer gestart met de voorbereidingen voor het aanmaken en versturen van de facturen over 2018/2019. Om te beginnen staat het nieuwe LesRooster en de nieuwsbrief van Augustus 2018 ter download onder het kopje Downloads op onze webpagina.

de Webmaster


23 juni 2018 -- WebSite (Webmaster)

Zojuist de website opgeruimd, oude nieuws eraf nieuw nieuws er op gezet. En ook het nieuwe lesrooster voor het komende seizoen er op gezet. Helaas is het lesrooster van afdeling-G nog niet bekend, die volgt zo spoedig mogelijk.

de Webmaster


2 februari 2018 -- EHBO-Opleiding (Secretaris)

Op 25 januari 2018 zijn we weer gestart met een EHBO-Opleiding. Deze zal worden gegeven in ons verenigings gebouw aan de Willem Smalthof 97, 3031 NM Rotterdam. De lessen starten om 19:30 uur en eindigen om 22:00 uur.

Hier staat meer informatie over de opleiding. En hier staat het lesrooster van deze opleiding.

Heeft u nog vragen: E-mail Els van Tigchelhoven of bel: 06-12 604 307 (Els van Tigchelhoven)

de Secretaris
Els van Tigchelhoven


Nieuws uit vorige jaren:

Dit jaar | 2017 | 2016spacer

.
Verenigingsgebouw
Rotterdam EHBO
Willem Smalthof 97
3031 NM Rotterdam

Algemeen Bestuur
C.G.F. van Doorn, wnd voorzitter
E. van Tigchelhoven, secretaris
D.J. Hendriks, wnd penningmeester
Z.A. Ardon, 2e penningmeester, hoofd hulpverlening
A.H. Lans, accountant
Correspondentieadres
E. van Tigchelhoven
Wilgenhoek 84
2906 AL Capelle a/d IJssel

E-mail:
info@rotterdam-ehbo.nl
Bankrekeningnummer:
NL57INGB0000101038

Kamer van Koophandel:
40341167

Fiscaal nummer:
3101381

44-1306-157970