Rotterdam EHBO Logo Rotterdam EHBO Text

EHBO Opleiding

Tijdens de opleidingscursus leert u wat u moet doen om uw medemens te kunnen helpen. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.

Basisdiploma
Bij de opleiding voor het basisdiploma wordt door Rotterdam EHBO gelijktijdig de stof behandeld voor Eerste Hulp aan Kinderen.

Er worden in totaal 14 lessen gegeven en de cursus wordt afgesloten met een examenavond. De cursus wordt iedere week gegeven en ons advies is om 75% van de lessen aanwezig te zijn. Deze cursus start twee keer per jaar, namelijk in oktober en januari bij voldoende deelname.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornissen in de circulatie
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
Daar waar nodig zal dit toegespitst worden op de kinderen en/of drenkelingen.

Geldigheid
Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en kan worden verlengd door het volgen van de herhalingslessen of 1 keer per 2 jaar een competentietoets (examen) af te leggen.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 16 jaar oud zijn en fysiek in staat zijn de reanimatie en alle andere eerstehulp handelingen zelfstandig te kunnen verrichten. Het examen wordt door examinatoren van Het Oranje Kruis afgenomen. Het omvat twee stations, een waar je onder andere de reanimatie moet laten zien en een waar je moet laten zien dat je in staat bent om een gewond slachtoffer op de juiste wijze te behandelen en/of verbinden. Tot het examen kunnen worden toegelaten in Nederland woonachtige personen die op de dag van het examen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Personen jonger dan 16 jaar worden toegelaten uitsluitend na een schriftelijk verzoek hiertoe door een ouder/verzorger en na schriftelijke verklaring van de ouder/verzorger.
spacer

.
Algemeen Bestuur
H. van Eerden, voorzitter
E. van Tigchelhoven, secretaris
D.J. Hendriks, penningmeester
J. Balka, webmaster
Correspondentieadres
E. van Tigchelhoven
Wilgenhoek 84
2906 AL Capelle a/d IJssel

E-mail:
info@rotterdam-ehbo.nl
Bankrekeningnummer:
NL57INGB0000101038

Kamer van Koophandel:
40341167

Fiscaal nummer:
3101381

57-1680-236197