Rotterdam EHBO Logo Rotterdam EHBO Text

Rotterdam EHBO Historie

1903
Stelt u zich voor het jaar 1903. In Nederland wonen ca. 6.000.000 mensen. Alles ging bijna per schip, de techniek stak aarzelend z'n kop op. Een fiets of auto te bezitten was iets bijzonders. De meeste straten waren niet eens bestraat. De molens moesten langzaam aan het veld ruimen voor de stoommachines en later voor de dieselmotor.

Zo werd er ook een begin gemaakt met het aanleggen van waterleiding en (bovengronds) elektriciteit en telefoon. Ongelukken en de hulpverlening daarbij was nog niet zo bekend, er moest wat gebeuren op dat gebied. De noodzaak van deze plaatselijke hulpverlening, gaf wel voldoende hulpverleners, maar geld was er zoals altijd niet. Een bijdrage van de toenmalig minister van 500 gulden, alleen omdat het een goed idee was, bracht uitkomst.

Maar door de vele aanmeldingen werden er al snel 4 afdelingen opgericht. Tevens werd er de eerste verbandtrommel in de stad geplaatst. Geld was noodzakelijk, dus werden er diverse commissies en fondsen opgestart om in deze behoefte te voorzien. Door het vele vrijwilligerswerk lukte dit wonderwel. Hierdoor konden door de hele stad verbandtrommels worden uitgezet, terwijl in de loop der jaren een 6-tal rijwielbrancards werden gestationeerd, meestal bij de politiebureaus.

Een EHBO collone werd opgericht voor hulp bij sporten en andere evenementen (denkt u bijvoorbeeld aan de marathon van Rotterdam). Deze aparte afdeling Hulpverlening draait nog steeds diensten.

1910
Omstreekst 1910 werd de behoefte aan een eigen kantoor allengs duidelijker. Fondsen hiervoor werden opgericht. Zo kwam er via allerlei acties en evenementen voldoende geld binnen.

1935
In 1935 wordt het EHBO gebouw gerealiseerd. In de 2e wereldoorlog werd ons gebouw in 1944 door de duitsers gevorderd. Na de oorlog bleek dat er gelukkig niets ernstigs mee was gebeurd en het zo weer dienst kon doen.

In de 1e en 2e wereldoorlog was de toeloop van leden het grootst (± 1.750). Na de 2e wereldoorlog werden er veel wedstrijden gehouden, waarbij Rotterdam EHBO veel prijzen in de wacht sleepte. Na 1970 is dit in verval geraakt.

1975
Het gebouw zelf werd in 1975 onteigend. Wij moesten een ander gebouw betrekken aan het Willem Smalthof. De commerciële EHBO deed zijn intrede. De jaren tachtig waren goede jaren voor Rotterdam EHBO, onze vereniging telde 14 afdelingen, waaronder een G.O.R. afdeling, de speciale afdeling Hulpverlening, alsmede een Sminkafdeling. Wij behoorden in die tijd tot de grootste verenigingen van Nederland.

Echter door andere beslissingen van hogerhand kwam de moeilijke periode eind jaren negentig. De BHV deed zijn intrede.

Ondanks dit alles mogen wij best trots zijn op het feit dat wij nog steeds met meerdere afdelingen actief zijn binnen de gemeente Rotterdam.


spacer
.
Algemeen Bestuur
H. van Eerden, voorzitter
E. van Tigchelhoven, secretaris
D.J. Hendriks, penningmeester
J. Balka, webmaster
Correspondentieadres
E. van Tigchelhoven
Wilgenhoek 84
2906 AL Capelle a/d IJssel

E-mail:
info@rotterdam-ehbo.nl
Bankrekeningnummer:
NL57INGB0000101038

Kamer van Koophandel:
40341167

Fiscaal nummer:
3101381

8-1689-236206