Rotterdam EHBO Logo Rotterdam EHBO Text

EHBO Herhaling

Om het EHBO diploma geldig te houden moet je aan kunnen tonen dat je competent bent. De vraag is alleen: "Hoe toon je dit aan?" Antwoord, volg het opleidingsplan.

Opleidingsplan
Een EHBO-er die zijn diploma wilt verlengen zal ieder jaar vijf lesavonden of twee lesdagen moeten volgen bij een van de afdelingen. Het programma wordt door het Hoofdbestuur samengesteld en staat vermeld in onze jaarlijkse nieuwsbrief en op onze website. Iedere afdeling bestuur wordt gehouden aan de volgorde van de vijf onderwerpen, dit vanwege het feit dat de leden de mogelijkheid hebben om gemiste lessen in te halen op een andere afdeling.

Alle leden ontvangen voor aanvang van de herhalingslessen hun ledenkaart, die na het volgen van een onderwerp wordt afgetekend door het afdeling bestuur. Aan het einde van de herhalingslessen moet de kaart ingeleverd worden bij uw afdeling bestuur, die zorgdraagt dat de kaarten worden ingeleverd bij het Algemeen Bestuur.

Inhalen van gemiste les(sen)
Voor leden van Rotterdam-EHBO is het mogelijk om de lessen ook op een andere afdelingen te volgen. We noemen dit inhalen van een gemiste les(sen). Dus mocht een avond op uw eigen afdeling niet uitkomen, dan kunt u de gemiste les volgen op een andere afdeling waar deze les gegeven wordt.

Mocht u de herhalingslessen EHBO bij ons willen volgen dan moet u lid zijn of worden van onze vereniging.
spacer

.
Algemeen Bestuur
E. van Tigchelhoven, secretaris
D.J. Hendriks, penningmeester
J. Balka, webmaster
Correspondentieadres
E. van Tigchelhoven
Wilgenhoek 84
2906 AL Capelle a/d IJssel

E-mail:
info@rotterdam-ehbo.nl
Bankrekeningnummer:
NL57INGB0000101038

Kamer van Koophandel:
40341167

Fiscaal nummer:
3101381

66-66-232626